doświadczona krakowska kancelaria prawna

Kompleksowa pomoc prawna dla Klientów indywidualnych i biznesowych...

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Janus zapewnia wszechstronną pomoc prawną na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych.

 

Kancelaria specjalizuje się w działaniach z obszaru prawa cywilnego i gospodarczego. Świadczy także kompleksową pomoc w zakresie innych dziedzin prawa. Nasze doświadczenie, doskonałe przygotowanie merytoryczne oraz dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług. Forma i zasady współpracy są uzgadniane indywidualnie i dostosowywane do potrzeb Klienta. Kancelaria oferuje także przejrzyste zasady w zakresie określania wynagrodzenia za świadczone usługi.

 

Założyciel Kancelarii radca prawny Magdalena Janus jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 roku ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie i uzyskała wpis na listę radców prawnych (KR – 1134). W roku 2013 roku ukończyła studia podyplomowe „Prawo Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Od 2002 roku wykonuje zawód w ramach indywidualnej kancelarii. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz wieloletnią praktykę w prowadzeniu procesu windykacji należności oraz reprezentacji w sporach sądowych.
 

Usługi

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców służąc doradztwem już na etapie tworzenie wszelkich form działalności gospodarczej jak i też w każdym aspekcie jej funkcjonowania. Zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów oraz ich opiniowaniem, uczestniczymy w procesie negocjacji, prowadzimy windykację należności oraz zapewniamy reprezentację w sporach sądowych.

 

Kancelaria świadczy także pomoc prawną dla osób fizycznych. Obok reprezentacji w sporach sądowych zapewniamy doradztwo pozwalające na należyte zabezpieczenie interesów naszych Klientów poprzez kompleksową informację na temat konsekwencji prawnych podejmowanych przez Nich działań oraz o przysługującym Ich uprawnieniach i roszczeniach, co niejednokrotnie pozwala na uniknięcie długotrwałego i kosztownego postępowania przed sądem. W kontaktach z klientem unikamy posługiwania się żargonem prawniczym, starając się w sposób prosty i przejrzysty wyjaśnić skomplikowane zagadnienia prawne.

Prawo cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • dochodzenia roszczeń, zadośćuczynień i odszkodowań,
 • windykacja należności,
 • sprawy związane z umowami najmu, leasingu, kredytu,
 • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.

Prawo spadkowe

 • nabycie spadku,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • długi spadkowe,
 • pomoc w sporządzeniu testamentu,
 • doradztwo w zakresie prawa spadkowego.

 

Prawo gospodarcze

 • stałą obsługa prawna przedsiębiorców,
 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach z zakresu prawa gospodarczego,
 • rejestrowanie i przekształcanie spółek,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego.

 

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy alimentacyjne,
 • władza rodzicielska
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalanie ojcostwa i macierzyństwa,omawianym zakresie.

Prawo pracy

 • obsługa prawna w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców,
 • dokumentacja pracownicza,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie przed sądami i jednostkami administracji publicznej,
 • odwołania, skargi, zażalenia na decyzje administracyjne,
 • przygotowanie pism i wniosków na potrzeby procedury administracyjnej,
 • obsługa prawna procesu pozyskiwania zamówień publicznych,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Wynagrodzenie

Naszym Klientom proponujemy przejrzyste zasady współpracy w zakresie określania wysokości wynagrodzenia za świadczone usługi. W zależności od potrzeb wynagrodzenie może być określone:

 

 • kwotowo przy uwzględnieniu rodzaju, stopnia złożoności oraz nakładu pracy związanego z realizacją danego zlecenia lub projektu,
 • według stawki godzinowej wówczas wysokość wynagrodzenia ustalania jest na podstawie ilości czasu jaki został przeznaczony na realizację danego zlecenia lub projektu,
 • ryczałtowo – rozwiązanie skierowane do klientów korzystających ze stałej obsługi prawnej, obejmuje miesięczną stała opłatę za określone czynności lub czas poświęcony danemu Klientowi.

 

Wysokość wynagrodzenia w każdym przypadku ustalana jest na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Janus


Al. płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 69 lok. 2
31-514 Kraków


Tel.  +48 12 649 28 10
Tel.  +48 502 064 638


E-mail: m.janus@kancelaria-janus.pl